oliwood.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

import z chin
Wnętrza

Import z chin

Import polega na zakupie pewnego towaru za granicą aby dokonać jego sprzedaży w kraju. Import towarów podzielony jest na dwa rodzaje: procedurę uproszczoną i procedurę normalną. Procedura uproszczona polega na tym, że kupujący musi wykazać podatek VAT po obydwu stronach transakcji, to jest po stronie zakupu i sprzedaży. W przypadku procedury normalnej kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku bezpośrednio do urzędu celnego lub też do firmy zajmującej się odprawami. Naliczony w ten sposób podatek VAT kupujący wykazuje w deklaracji podatkowej.

Import bardziej opłacalny, niż produkcja własna?

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się handlem zastanawia się nad tym, w jaki sposób osiągnąć największy zysk. Może tego dokonać kupując lub produkując produkt po cenie niższej niż cena, za którą ten produkt sprzeda. Im większa jest różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, tym większy jest zysk przedsiębiorcy.
W dzisiejszym czasach coraz częściej przedsiębiorcy napotykają na zjawisko, które pokazuje, że samodzielna produkcja jest mniej opłacalna niż handel zakupionym towarem.
Jednak skąd pochodzi towar, na którym można dobrze zarobić? Najpewniej z miejsca, gdzie koszty pracy ludzkiej i materiałów są najniższe, czyli w Chin.
Import z Chin jest bardzo powszechną praktyką. W ten sposób kupują nie tylko osoby, które w późniejszym czasie tym towarem handlują. Zakupy na rynku chińskim dokonują również prywatne osoby.

import z chin

Import z Chin, od czego zacząć?

Osoby, które planują jednak import z Chin w celach zarobkowych, na większą skalę zastanawiają się od czego zacząć tą strategię. Otóż najprostszym rozwiązaniem jest udanie się do placówki handlowej, która znajduje się na terenie ambasady chińskiej w naszym kraju. W tym miejscu można uzyskać wszelkie informacje jak najlepiej rozpocząć import z Chin, z kim najlepiej podjąć współpracę i gdzie należy się zgłosić aby dowiedzieć się wszystkiego na temat przepisów dotyczących handlu z Chinami. W serwisie internetowym można również odszukać kontakt do grup, które zajmują się poradami na temat tego jak rozpocząć współpracę w Chinami. Innym sposobem na rozpoczęcie współpracy jest udanie się do firmy, która już taką współpracę prowadzi. Znajomy, krajowy przedsiębiorca zapewne posiada już wszystkie informacje w tym zakresie. Poprowadzi na krok po kroku jak należy przygotować się do importu towarów z Chin.
Innym sposobem na uzyskanie takich informacji jest przeszukiwanie stron internetowych. Zajmuje to nieco więcej czasu i wymaga większego zaangażowania ze strony przedsiębiorcy, ale pozwoli to na uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do rozpoczęcia importu.

gizchina.com.pl